Диагностика

Биорезонансна компютърна диагностика

Биорезонансна компютърна диагностика

Безвреден, безболезнен и бърз метод за определяне функционалното състояние на всички органи и системи на човешкия организъм. Процедурата включва 3 последователни етапа:

1.Приемане на първична информация от пациента – с помощта на фини сензори се улавят електромагнитните излъчвания от тялото на изследвания, отвеждат се в апарата, където се сравняват с виртуални модели на здрави и болестно променени органи, заложени в компютърната програма.

Виж още

Диагностика „АМСАТ”

Диагностика „АМСАТ”

Става дума за апаратура и методика, създадени в бившия СССР, осигуряващи прецизна експресна предполетна диагностика на пилотите, както и динамично проследяване на телесните функции на космонавтите. В продължение на 30 сек. до 5 мин., в зависимост от целта на изследването, се регистрират промените в кожната електропроводимост в биологичноактивни /акупунктурни/ точки и в известните на медиците […]

Виж още