Биорезонансна компютърна диагностика

DSCI0129-smallБезвреден, безболезнен и бърз метод за определяне функционалното състояние на всички органи и системи на човешкия организъм. Процедурата включва 3 последователни етапа:

1. Приемане на първична информация от пациента – с помощта на фини сензори се улавят електромагнитните излъчвания от тялото на изследвания, отвеждат се в апарата, където се сравняват с виртуални модели на здрави и болестно променени органи, заложени в компютърната програма.

2. Анализиране на резултатите, с цел:

– поставяне на диагноза
– установяване на бактерии, вируси, паразити, токсини, електромагнитни натоварвания и алергени и др.
– регистриране на индивидуалната хранителна поносимост
– откриване на най- подходящите, за конкретния човек, билки, хранителни добавки, медикаменти и хомеопатични препарати
– отбелязване на нестабилните лабораторни показатели, изискващи системен контрол

3. Изготвяне на лечебно – профилактичен план, с инивидуален подбор на препарати, природни продукти и биорезонансни въздействия за постигане на оптимален здравословен баланс на организма.

Предимствата на този метод са, че е:

1. Безболезнен, безвреден и общодостъпен
2. Бърз – в рамките на 60- 90 мин се диагностицира цялостното функционално състояние на организма заедно с всички органи и системи
3. Дава възможност да се открият заболявания, преди клиничната им изява
4. Прогнозира застрашаващи патологични отклонения в период от 1-5 години, които могат да бъдат предотвратени
5. Открива наследствените предразположения и позволява биорезонансно въздействие за подтискане проявлението на генните дефекти
6. Пести време за ненужни, консултации и нерядко скъпи и болезнени лабораторни и апаратни изследвания
7. Позволява създаване на индивидуални лечебно – възстановителни програми, без негативни лекарствени въздействия
8. Въз основа на резултатите от компютърната диагностика, лекарят в кабинета препоръчва нужните изследвания и консултации с конкретни специалисти.