Цени

Цените, които ние предлагаме долу, включват отделни терапии и диагностики. Ако искате може да изпратите запитване за цялостна терапия, да запазите час и да вземете 10% отстъпка.

Цялостна комптърна диагностика с „ИМАГО СЕНЗИТИВ-500“ 60 лв
Експресна, проблемно центрирана диагностика с „ИМАГО СЕНЗИТИВ-500“ 50 лв
Диагностика с „АМСАТ“ 35 лв
Тест за инфекции, алергии или хранителна поносимост с „ИМАГО СЕНЗИТИВ-500“ 25 лв
Външен Vega-тест за храни, камъни, медикаменти, хранителни добавки, етерични масла и др. 2 лв/брой
Комплексна биорезонансна терапия с „ИМАГО СЕНЗИТИВ” и „ДИАКОМ” 50 лв
Честотнорезонансна терапия на инфекции 25 лв
Детоксикиращи и балансиращи честотнорезонансни програми 25 лв
Изработване на нозоди с „ИМАГО СЕНЗИТИВ-500“ 5 лв/брой
Хомеопатична консултация 20 лв
Лекарска консултация 20 лв