Биорезонансна терапия с „ИМАГО СЕНЗИТИВ”

DSCI0133В резултат на биорезонансната диагностика с апарата се виждат измененията в органите на различни нива: нормално работещи клетки, натоварени клетки – които не изпълняват всички функции в органа, или блокирани клетки – които не функционират правилно.

Уникалността на биорезонансната тарапия с апарата се състои в това, че се постига целенасочено терапевтично въздействие върху най-засегнатите структури на органите, без да се натоварва целия организъм.

Лечебният сеанс се провежда в 2 етапа:

1-ви етап – БРТ

Това е дълбоко целенасочено повлияване върху най-променените структури. За целта се създава коридор за инвертирано (обратно) въздействие на електромагнитните вълни на пациента в ограничена зона. Цели се възстановяване на клетките в дълбочина. По време на дълбоката биорезонансна терапия се отделят токсини от клетките, които трябва да бъдат елеминирани. Тук идва ролята на втория етап от лечебния сеанс – МОРА ТЕРАПИЯ

DSCI0142-small2-ри етап – МОРА ТЕРАПИЯ

Това лечебно въздействие е повърхностно, върху цялата площ на органа. Чрез него се осъществява хармонизация на функционалните процеси след дълбокото третиране. Изхвърлят се токсините от клетките и се възстановява функционалното състояние на целия орган.

По време на биорезонансната терапия може да се осъществява непрекъсната проверка на показателите, което води до максимален ефект от лечението. Показателите се проконтролират в края на всеки сеанс и след окончателния курс на лечение, който обикновено продължава от 1 до 10 посещения.

Лечебни ефекти на биорезонансната терапия:

  • нормализиране на микрофлората на отделни органи и на организма като цяло
  • ограничаване и примахване на възпалителните процеси в организма
  • изхвърляне на токсини от тъканите
  • възстановяване на функциите на отделни органи и системи

Чрез балансиране и хармонизиране на енергията в тялото се профилактират различни заболявания и се помага на организма да се справи със здравословни проблеми.

Противопоказание за такова лечение е наличието на изкуствен водач на сърдечния ритъм или наличието на метални плаки върху голяма площ от тялото.