Хомеопатия

homeopathy2Основите на хомеопатията са поставени преди повече от 200 години от немския лекар – д-р Самюел Ханеман.

След дългогодишни наблюдения и експерименти той установил , че веществата , които в по-големи дози могат да причинят различни заболявания, в безкрайно малки дози те имат лечебен ефект и влияят върху болести, протичаща с подобни симптоми. Оттук идва и името хомеопатия ( homeos- подобен, и patos – болест).

Идеята на Ханеман не е нова – още бащата на медицината  Хипократ е забелязал, че “нещата, които са причинили заболяването могат да го излекуват”.

Какво се лекува с хомеопатия

Хомеопатията е метод за стимулиране на собствения оздравителен потенциал на организма. Тя се използва както за лечение на остри, така и на хронични заболявания.

Също така неизменно е приложението й като профилактично средство при чести боледувания.

В случаите на тежко или животозастрашаващо заболяване, хомеопатията играе само допълваща роля. Нейната сила в тези случаи е в предоляването на страничните ефекти от други видове лечение като химио- или лъче-терапия.

Често хомеопатията служи за предотвратяване на усложненията и по-бързо възстановяване след хирургична интервенция, раждане или травми.

Други природосъобразни методи на лечение

В нашата практика, освен хомеопатия, ние често прилагаме и други природосъобразни методи на лечение. Това са фитотерапията, нутритерапията и апитерапията.

Те са различни методи на лечение, но обединени от няколко общи характеристики:

– базират се на естествени продукти;
– използват се от дълбока древност и тяхната ефективност е доказана в хилядолетията;
– терапията с тях е ефективна и в същото време (в огромната част от случаите) тя е лишена от нежелани странични ефекти.